Czym jest prawo budowlane?

Warto jednakże zasygnalizować plusy i minusy każdego z tych tekstów. A zatem, tekst jednolity opracowywany przez Marszałka Sejmu korzysta z przymiotu oficjalności, natomiast jego minusem jest czas i szybkość dokonywania zmian w tekście jednolitym – czasami mija kilka miesięcy, zanim osoba stosująca ustawę Prawo budowlane będzie mogła ściągnąć z Internetowego Systemu Aktów Prawnych tekst jednolity. Natomiast w przypadku serwisów internetowych dla studentów prawa plusem jest ich otwartość, czasem nie trzeba się nawet logować do systemu, by skorzystać z tekstu aktu prawnego. Niestety, systemy te są często darmowe, a to wpływa na jakość świadczonych usług – często bowiem okazuje się, iż znaleziony przez nas tekst jest zwyczajnie przestarzały. Komercyjne prawnicze bazy przepisów są o wiele lepszym merytorycznie rozwiązaniem, gdyż oprócz tekstów jednolitych, stosunkowo szybko nowelizowanych, znajdziemy tam także bogate orzecznictwo sądów polskich i europejskich, dorobek doktryny w postaci glos czy komentarzy, etc. Niestety, to źródło informacji o prawie najczęściej wymaga wykupienia dostępu lub też wizyty w czytelni dysponującej dostępem np. na jednym z wydziałów prawa. Wersje papierowe aktów prawnych w różnej rozpiętości cenowej niestety szybko się dezaktualizują, łatwo się niszczą – ale w przypadku nabycia zbioru przepisów mogą się okazać użyteczne, gdyż często wydawnictwa oferują zbiory przepisów z poszczególnych gałęzi prawa – czy to cywilnego, czy to administracyjnego, etc. Każdy z tych tekstów powinien być opracowywany z należytą starannością, niestety – jak pokazuje praktyka, bywa z tym różnie.

Porady - Czym jest prawo budowlane?
 

    Mając na względzie ww. mankamenty różnych form dostępu do ustawy Prawo budowlane, zespół doświadczonych pracowników (urzędników, redaktorów, prawników czy informatyków) Nowoczesnych Budynków kończy właśnie prace nad wersją elektroniczną tekstu jednolitego prawa budowlanego, który będzie dostępny w telefonach komórkowych, tabletach, etc. oraz będzie bezpłatny i na bieżąco aktualizowany.

Porady - Czym jest prawo budowlane?    Pierwsza udzielona przeze mnie odpowiedź (prawo budowlane jako ustawa, czyli akt prawny, zbiór przepisów) nie wyczerpuje wszystkich możliwości, jakie są dorobkiem nauki o prawie. Inną odpowiedzią, jaką możemy sformułować, jest odpowiedź, iż jest to system norm prawnych dotyczących szeroko pojętego procesu budowlanego. Należy tu jednak zwrócić uwagę, iż o ile wcześniej mówiliśmy o zbiorze przepisów zawartych w jednym akcie prawnym, to teraz jest mowa o normach prawnych. Norma bowiem jest pojęciem semantycznie różnym od przepisu, ona może wypływać z jednego przepisu, czyli jednostki redakcyjnej, jednak często jest tak, że norma prawna wypływa z szeregu przepisów, które potem stają się całym systemem normatywnym.

    Niewątpliwie prawo budowlane przynależy do gałęzi prawa pozytywnego, jakim jest w Polsce prawo administracyjne. Prawo budowlane jest zatem jedną z dziedzin prawa administracyjnego, które samo stanowi gałąź prawa. Bardzo dobrym i częstym porównaniem jest porównanie systemu prawa do drzewa z gałęziami, od których odchodzą dalsze gałązki, czyli dalsze działy (dziedziny) prawa, np. prawo energetyczne, w naszym wypadku prawa administracyjnego.

 Prawo administracyjne jest wyodrębnione od innych gałęzi prawa nie tylko ze względu na materię, jaką reguluje, czyli generalnie rzecz biorąc – stosunki między administracją publiczną a obywatelem. Prawo administracyjne różni się od np. prawa cywilnego także metodą regulacji (więcej przymusu), lecz także sposobem (mniejsza dowolność w kształtowaniu stosunków między stronami) czy też brakiem hierarchicznej równości stron. Takie same kryteria porównania norm prawnych można zastosować i dokonać porównania między prawem administracyjnym a np. karnym. I tak, większą dozę przymusu możemy zauważyć w normach prawnokarnych niż administracyjnych. W prawie karnym brak jest uznania administracyjnego, a strona stosunku jest mocniej związana. Dolegliwsza jest też sankcja.

Porady - Czym jest prawo budowlane?        Tych różnic jest tyle, ile kombinacji pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa, nie jest jednak celem tegoż artykułu wdawanie się i dokładna analiza porównawcza – to znajdziemy w licznych opracowaniach z zakresu prawoznawstwa, prawa administracyjnego czy teorii prawa – tam też odsyłam. Także dobre podręczniki dokonują takiej analizy w celu ukazania różnych punktów widzenia, które razem uchwycone pozwalają dokonać szerszej analizy problemu, czyli w naszym przypadku ukazać usytuowanie prawa budowlanego względem innych dziedzin i gałęzi prawa. Bynajmniej nie są to tylko czysto teoretyczne podziały, pozwalają one bowiem odnaleźć się osobie stosującej prawo bądź, z drugiej strony, nie pogubić się w gąszczu zależności pomiędzy aktami prawnymi, często różnej rangi.
     W tym też celu Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, działające w zakresie podwyższania jakości prawa budowlanego (głównie rozporządzenia o warunkach technicznych), stworzyło poniższy schemat, który dobrze obrazuje, czym jest prawo budowlane (poniżej przedstawiamy schematy – podziały).

 
 
<< powrót

 
   

 

Najnowszy numer

picture Nasz najnowszy numer kwartalnika Instalacje. Znajdziesz tutaj spis treści oraz wybrane artykuły do przejrzenia w wersji online. Sprawdź sam czy zainteresuje Cię ten numer.
 

Więcej...

Archiwum

picture Przegapiłeś któryś z naszych numerów? Nic straconego. Prowadzimy archiwum swoich publikacji. Możesz sprawdzić co w jakim numerze się znajdowało by później zamówić numer archiwalny.

Więcej...

Aktualności

picture Najnowsze aktualności ze świata instalacyjnego. Różne nowinki technologiczne, opisy nowych technologii, ich wady i zalety, promocja nowych firm.


 
  Więcej...

Czytelnia

picture Dział dla instalatorów i pasjonatów. Przygotuj kawkę, ciastko i zgłębiaj wiedzę na temat energii odnawialnej, różnych technologii, wody i kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji oraz wielu innych.

Więcej...

Wydawnictwo Bud-Press

picture
Nasi partnerzy: